buku tamuanto
16-12-2015 / 07:44:57
tes...

galeri foto
Gedung-SMK-Seyegan
Ujian-Praktek-Kejuruan-SMKN-1-Seyegan-2017
Ultah-DWP
UPK-2017
  1. Keadaan Peserta Didik

Jumlah  peserta didik Tahun Pelajaran 2015-2016 seluruhnya berjumlah  orang. Persebaran jumlah peserta didik adalah sebagai berikut

Kelas

Paket Keahlian

Jml

TKBB

TGB

TKR

TFL

TSM

TO

TKJ

 

X

27

63

91

63

63

62

-

369

XI

31

63

93

64

59

61

31

402

XII

32

64

96

64

64

64

32

416

90

190

280

191

186

187

90

1187

cari artikel
social media